Overslaan en naar de inhoud gaan

Welke risico’s dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Fouten maken is menselijk. Ook u of uw medewerkers kunnen tijdens het werk in de fout gaan: een verkeerd advies geven, een vergissing maken bij een berekening of een fout begaan bij de behandeling van een patiënt. Als u door zo’n beroepsfout schade berokkent aan een klant of een andere derde partij, kan het slachtoffer u aanspreken om de schade te herstellen of te vergoeden. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering komt dan tussen in de kosten.

Wie sluit best een verzekering beroepsaansprakelijkheid af?

Een verzekering BA Beroep is vooral bedoeld voor wie een intellectueel of medisch beroep uitoefent, zoals:

  • juristen
  • accountants
  • artsen
  • architecten
  • IT-consultants

Veel van die beroepsgroepen zijn zelfs wettelijk of deontologisch verplicht om een verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten voor professionele fouten. Voor intellectuele beroepen in de bouwsector legt de Wet Ducarme bijvoorbeeld die verplichting op. Ook kunnen opdrachtgevers zo’n verzekering als voorwaarde stellen om u in dienst te nemen.

Waarop moet u letten als u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt enkel schade van contractuele aard, die dus gerelateerd is aan de uitoefening van uw beroep. Maar evengoed kunt u tijdens het werken schade veroorzaken die daar niet rechtstreeks mee in verband staat. Zo kunt u bij een huisbezoek een dure vaas breken. Zulke schade van extracontractuele aard is niet gedekt in uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering en moet u verzekeren in een polis BA Uitbating.

Treedt u op als bestuurder in een vennootschap, dan moet u zich ervan bewust zijn dat u mogelijk zelf (met uw privévermogen) opdraait voor de financiële gevolgen als u een bestuursfout maakt. Zulke claims naar aanleiding van bestuursfouten worden niet gedekt door uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. U sluit hiervoor best een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af.

Hoeveel kost een verzekering beroepsaansprakelijkheid?

De premie voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt door een aantal factoren beïnvloed. Zo spelen de sector waarin u actief bent, het aantal personeelsleden dat u in dienst heeft en de omzet van uw onderneming een rol bij de berekening van de prijs.

Wenst u een offerte op maat? Dan helpen onze experten u graag verder.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven