Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom een droneverzekering afsluiten?

Drones worden voor steeds meer doeleinden ingezet, zoals voor tv- of filmbeelden. Maar ook binnen andere sectoren, zoals bouw en transport, zijn drones niet meer weg te denken. Het gebruik ervan zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Met VD Drones bieden we een gespecialiseerde oplossing om uw drone te verzekeren.

Welke risico's dekt onze droneverzekering?

U bent wettelijk verplicht om bij het gebruik van een drone uw aansprakelijkheid voor schade aan derden te verzekeren. Onze oplossing biedt naast die verplichte BA-verzekering ook een casco-dekking voor uw drone en rechtsbijstand.

Sterke voorwaarden aan scherpe tarieven

Dankzij onze onafhankelijke positie als makelaar kunnen we u de beste voorwaarden op de markt aan zeer scherpe tarieven aanbieden. Voor de wettelijk verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) heeft u de keuze tussen twee verzekerde kapitalen:

 • 1 miljoen euro
 • 2,5 miljoen euro

Een hogere dekking kan nuttig zijn wanneer de vluchten meer risico inhouden en er dus ook meer kans is op een grotere schadeclaim.

Hoeveel kost een droneverzekering?

De kosten van een droneverzekering kunt u te weten komen door via onderstaand formulier een offerte aan te vragen. Onze beheerders bezorgen binnen de twee werkdagen een voorstel op maat.

ALGEMEEN
VERZEKERINGSGEGEVENS
Het serienummer hoeft u niet verplicht in te vullen voor uw offerteaanvraag, maar we hebben het wel nodig om uw polis op te maken.
BIJKOMENDE VRAGEN
Bent u lid van een dronefederatie?
Zelfbouw
First person view
Hoofd- of backup-up drone
Categorieën
SELECTEER UW DEKKING
BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid)
Casco
Rechtsbijstand

VD Drones is een product van verzekeraar Baloise Belgium.

Droneverzekering is een verzekering, bestemd voor bedrijven en zelfstandigen, die betaalt voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden door het gebruik van drones. Optioneel kan ook de materiële schade aan uw drones worden verzekerd.

Er zijn andere voorwaarden van toepassing voor federatieleden dan voor niet-federatieleden. .

Beknopte aanduiding van de dekkingen die worden aangeboden

Gelieve voor gedetailleerde informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de IPID-fiche en algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Federatieleden

Basiswaarborg schade aan derden (Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid)

 • buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 • contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid, voor zover zij voortvloeit uit een feit dat op zichzelf aanleiding kan geven tot de buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde
 • lichamelijke en materiële schade vermengd
 • immateriële gevolgschade
 • schade aan derden door geleend personeel
 • schade aan derden door leerling-piloot in opleiding
 • lawaai- en burenhinder na een ongeval
 • dekking hacking
 • milieuverontreiniging tot maximum 1.000.000 EUR

Optionele waarborg materiële schade (Casco)

 • alle risico’s: wij verzekeren de verzekerde toestellen tegen elke toevallige en plotselinge materiële schade en diefstal behalve de specifieke uitsluitingen vermeld in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden
 • equipment en toebehoren zijn mee verzekerd zowel vastgemaakt aan de drone als los van de drone
 • dekking voor vluchten uitgevoerd door leerling-piloot in opleiding
 • dekking verlies beeldmateriaal met een maximum van 25.000 EUR
 • dekking natuurrampen met een maximum van 250.000 EUR

Niet-federatieleden

Basiswaarborg schade aan derden (Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid)

 • buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 • contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid, voor zover zij voortvloeit uit een feit dat op zichzelf aanleiding kan geven tot de buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde
 • lichamelijke en materiële schade vermengd
 • immateriële gevolgschade
 • schade aan derden door geleend personeel
 • schade aan derden door leerling-piloot in opleiding
 • lawaai- en burenhinder na een ongeval
 • milieuverontreiniging tot maximum 1.000.000 EUR

Optionele waarborg materiële schade (Casco)

 • alle risico’s: wij verzekeren de verzekerde toestellen tegen elke toevallige en plotselinge materiële schade en diefstal behalve de specifieke uitsluitingen vermeld in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden
 • toebehoren zijn mee verzekerd zowel vastgemaakt aan de drone als los van de drone
 • dekking voor vluchten uitgevoerd door leerling-piloot in opleiding

Beknopte aanduiding van de voornaamste risico's die NIET worden gedekt door de verzekering

Gelieve voor gedetailleerde informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de IPID-fiche en algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Federatieleden

Specifiek bij de waarborg schade aan derden (Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid): zuiver immateriële schade, immateriële niet-gevolgschade.

Voor beide waarborgen, de schade:

 • door opzet of grove schuld
 • als gevolg van het uitvoeren van een vlucht zonder de nodige vergunningen of licenties, bevoegdheden, technische kennis, menselijke of materiële middelen
 • als gevolg van het uitvoeren van een vlucht boven verboden zones zoals gevangenissen, nucleaire installaties, …
 • veroorzaakt tijdens of door het vervoer van goederen of personen, het afwerpen van voorwerpen of het sproeien tijdens de vlucht
 • veroorzaakt tijdens/door een inbreuk op de toepasselijke regelgeving inzake privacy
 • als gevolg van normale slijtage

Niet-federatieleden

Specifiek bij de waarborg schade aan derden (Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid): zuiver immateriële schade, immateriële niet-gevolgschade en schade veroorzaakt door hacking.

Specifiek bij de waarborg materiële schade: schade veroorzaakt tijdens transport, laden en lossen en schade als gevolg van een natuurramp. Schade aan beeldmateriaal is niet verzekerd.

Voor beide waarborgen, de schade:

 • door opzet of grove schuld
 • als gevolg van het uitvoeren van een vlucht zonder de nodige vergunningen of licenties, bevoegdheden, technische kennis, menselijke of materiële middelen
 • als gevolg van het uitvoeren van een vlucht boven verboden zones zoals gevangenissen, nucleaire installaties, …
 • veroorzaakt tijdens of door het vervoer van goederen of personen, het afwerpen van voorwerpen of het sproeien tijdens de vlucht
 • veroorzaakt tijdens/door een inbreuk op de toepasselijke regelgeving inzake privacy
 • als gevolg van normale slijtage

Algemene voorwaarden en contractuele documenten

De IPID-fiche (Informatiedocument over het verzekeringsproduct) voor federatieleden vindt u hier.

De IPID-fiche (Informatiedocument over het verzekeringsproduct) voor niet-federatieleden vindt u hier.

De algemene voorwaarden van dit verzekeringsproduct voor federatieleden vindt u hier.

De algemene voorwaarden van dit verzekeringsproduct voor niet-federatieleden vindt u hier.

Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen vóór de aanvaarding of ondertekening van het financieel product. De documenten zijn ter beschikking via bovenstaande links of kunnen worden opgevraagd bij ons kantoor.

Wettelijke info en klachtenbeheer

Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst.

De staat van herkomst van de fabrikant van het product: product aangeboden door Baloise Belgium NV, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen.

Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: Verzekeringskantoor Van Dessel NV, Misstraat 112, 2590 Berlaar.

De looptijd van het product is één jaar. Op de einddatum wordt het contract telkens stilzwijgend verlengd door opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij één van beide partijen ten minste 3 maanden voor de einddatum zich hiertegen heeft verzet per aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door overhandiging van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

Elke klacht met betrekking tot dit aanbod of de verzekeringsovereenkomst kan gericht worden aan de interne klachtendienst van Verzekeringskantoor Van Dessel NV, Misstraat 112, 2590 Berlaar, info@vandessel.be.

Wanneer U niet akkoord gaat met het resultaat van de behandeling van uw klacht, kan u een klacht indienen bij de VZW Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel Tel: 02/ 547 58 71; Fax: 02/ 547 59 75; info@ombudsman-insurance.be; www.ombudsman-insurance.be. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend. Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een gerechtelijke procedure aan te spannen.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven