Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom een paardensportverzekering afsluiten?

De risico’s die bij paardensport komen kijken zijn heel divers. Daarom is het van groot belang zowel de paarden en ruiters als hun voertuigen en de infrastructuur errond te laten verzekeren. Al jarenlang heeft Van Dessel ervaring in het verzekeren van paarden en alles wat erbij komt kijken.

Daarom hebben wij voor u de passende verzekering: VD Horse Solutions. Met VD Horse Solutions analyseren we al uw risico’s en leggen nadien de puzzel van verzekeringsoplossingen die perfect aansluiten bij uw specifieke noden.

Wat is er precies verzekerd?

 • uw paarden
 • uw voertuigen
 • uw team
 • uw professionele uitbating

Waarom kiezen voor een paardensportverzekering bij Van Dessel?

 • Van Dessel kiest voor een andere benadering dan een kant-en-klaar verzekeringspakket: we gaan voor 100% maatwerk en efficiëntie.
 • We spelen optimaal in op uw persoonlijke situatie en wensen.
 • Dankzij onze onafhankelijke positie als makelaar en onze goede samenwerking met een waaier aan verzekeringsmaatschappijen kunnen we zorgen voor de beste prijs-kwaliteitverhouding.
 • Via een jaarlijkse opvolging waken we erover dat uw risico’s steeds passend en kostenefficiënt gedekt blijven.
 • Dankzij onze ruime ervaring in het verzekeren van paardensport geven we uw polissen zo vorm dat de valkuilen van de standaardverzekeringen vermeden worden.

Wist u dat…

 • een familiale verzekering doorgaans maar dekking biedt voor maximaal twee rijpaarden in eigendom? Als een verzekeringsinspecteur bij een schadegeval vaststelt dat u meer paarden bezit, dreigt een dekkingsprobleem.

 • de basispolis via de federatie meestal enkel dekking voorziet op de terreinen van een door de federatie erkende wedstrijd? Schadegevallen tijdens privétrainingen en oefenwedstrijden vallen buiten de dekking. Bovendien zijn de uitkeringen bij een lichamelijk ongeval zeer beperkt op het vlak van medische kosten en invaliditeit, en laat dat nu net de meest voorkomende risico’s zijn bij een val van een paard. Voor een professioneel ruiter kan de financiële kater daardoor aanzienlijk zijn!

 • een standaardpolis BA Paard enkel de aansprakelijkheid dekt voor paarden van anderen die tijdelijk bij u gestald zijn en waarover u de bewaking heeft? Schade aan het u toevertrouwde paard is echter uitgesloten van dekking. Breekt een paard dat onder uw hoede staat uit en slaat het op de vlucht? Dan vergoedt de verzekering BA Paard wel de schade dat het losgeslagen paard veroorzaakt, maar niet de kwetsuren aan het paard en de daarmee gepaard gaande veeartskosten.

 • de schade aan een paard dat u toevallig vervoert in opdracht van derden en zich tijdens het transport kwetst, evenmin vergoed wordt binnen een polis BA Paard? De financiële gevolgen zijn helemaal desastreus als het paard een blijvende invaliditeit oploopt of overlijdt.

 • schade door overbelading van uw paardenvrachtwagen standaard uitgesloten is van dekking? Dit probleem kan zich onder meer voordoen bij een lichte vrachtwagen van 3,5 ton die ingericht wordt voor het vervoer van twee paarden.

 • dekking van uw aansprakelijkheid voor uw activiteiten als instructeur of lesgever niet voorzien is in de polis BA Paard? In een federatiepolis wordt lesgeven enkel gewaarborgd als dit expliciet in opdracht van de aangesloten club gebeurt. Valt een leerling tijdens een privéles op aangeven van uw commando van zijn paard en geraakt hij gewond, dan draagt u zelf de kosten.

 • een event dat door derden in uw manege of infrastructuur georganiseerd wordt, niet standaard verzekerd is in uw polis BA Uitbating? Als de eigenlijke organisator zelf geen tijdelijke eventpolis afgesloten heeft, dreigt bij schade een lang juridisch steekspel tussen de betrokken partijen. Het slachtoffer kan zich voor schadeloosstelling immers ook tot u als uitbater richten. Valt tijdens een event bijvoorbeeld een tent om en geraakt daarbij een paard van een deelnemer gekwetst, dan kan de eigenaar van het paard zich tot drie mogelijke aansprakelijke partijen wenden: de uitbater van de professionele infrastructuur, de organisator en de tentenbouwer.
 • in een paardenverzekering naast het overlijdensrisico ook de chirurgische en hospitalisatiekosten ten gevolge van kolieken standaard gedekt zijn? Bijkomende dekkingen variëren naargelang de discipline en een door u gekozen waarde en tussenkomstdrempel. Op die manier kunnen pijnlijke discussies met o.a. manegehouders vermeden worden wanneer uw paard op pension overlijdt.
 • bij overlijden of blijvende invaliditeit na een ongeval er een groot verschil bestaat in de waardebepaling van het paard, enerzijds zoals geclaimd door de eigenaar-schadelijder, anderzijds zoals gewaardeerd door de inspecteur optredend voor de aansprakelijke tegenpartij. Via een extra verzekeringswaarborg rechtsbijstand kan u zich in deze discussies (die niet zelden uitmonden in een gerechtsexpertise) laten bijstaan door een eigen expert.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven