Overslaan en naar de inhoud gaan

Verplichte registratie van plaatsen waar paarden worden gehouden

Sinds 9 februari 2022 moeten paardeninrichtingen geregistreerd worden via www.horseid.be. De verplichting geldt voor alle plaatsen waar professioneel of particulier paardachtigen worden gehouden: stallen, boxen, weides, …

Verantwoordelijken van paardeninrichtingen krijgen tot 31 juli 2022 de tijd om zich in regel te stellen. Is de plaats waar een paard gehouden wordt na die overgangsperiode niet geregistreerd, dan kan de houder van het paard zijn dier niet meer identificeren en dus ook niet meer weggeven, verkopen of laten slachten. Bovendien is hij dan in overtreding met de wetgeving en hangen hem mogelijk sancties boven het hoofd.

De verplichte registratie is in het leven geroepen om alle paarden op te kunnen sporen die in een inrichting in contact zijn gekomen met een paard met een gereglementeerde ziekte.

Verplichte registratie van paarden die in een inrichting aanwezig zijn

Verantwoordelijken van plaatsen waar paarden gehouden worden, moeten nu ook in een register bijhouden welke paarden in de inrichting aanwezig zijn. Die verplichte registratie geldt zowel voor eigen paarden als voor paarden van derden. Modellen voor zo’n register zijn terug te vinden op de website van de Belgische Confederatie van het Paard.

De registratie is verplicht gemaakt zodat op elk moment geweten is welke paarden in een inrichting aanwezig zijn of zijn geweest, om in geval van ziekte de plaatsen te kunnen opsporen waar de paarden verblijven of verbleven hebben.

Nieuw model voor identificatie van paarden

Naast de nieuwe verplichtingen zijn er ook nieuwe paspoortmodellen in gebruik genomen voor de identificatie van paarden. De oudere modellen (afgeleverd vóór 2022) blijven wel gewoon geldig.

Impact van de nieuwe regels op uw verzekering

De nieuwe verplichte registraties bezorgen paardenhouders en verantwoordelijken van inrichtingen extra administratief werk. Maar ook op verzekeringsvlak zijn er aandachtspunten. Zo adviseren we om goed na te kijken of er in uw polissen Brand en/of BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) specifieke aantallen of maxima van gehouden paarden vermeld zijn en of die overeenstemmen met de reële situatie in uw inrichting. Het kan immers tot problemen leiden als een schade-expert bij controle van het register vaststelt dat er bijvoorbeeld meer paarden in de inrichting aanwezig waren dan opgenomen in uw polis. Verzekeraars kunnen in dat geval dekking weigeren of slechts gedeeltelijk uw schade vergoeden.

Zeker zijn dat uw verzekering in orde is? Vraag ons advies

Wilt u zeker zijn dat uw verzekeringen helemaal overeenstemmen met uw specifieke situatie, vraag ons dan gerust om een check-up van uw polissen. De aangehaalde dekkingsbeperkingen kunnen immers zowel in de algemene polisvoorwaarden als in de bijzondere voorwaarden vermeld staan. Onze specialisten kijken het graag na voor u.

 

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven