Overslaan en naar de inhoud gaan

Als aannemer, architect, bouwheer of verkoper bent u na de oplevering van een bouw- of renovatieproject nog tien jaar aansprakelijk voor fouten en ernstige gebreken aan het bouwwerk. Loopt er binnen die periode toch iets verkeerd, dan wordt u aansprakelijk gesteld en kunnen de kosten voor de herstelling op u worden verhaald. Een verzekering tienjarige aansprakelijkheid (of decenale verzekering) beschermt u tegen dat risico.

Welke risico’s en schades dekt de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering?

De decenale verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de actoren die bij een bouwproject betrokken zijn, en dat voor een periode van tien jaar na de aanvaarding van de werken. Zowel onroerende werken als intellectuele prestaties met betrekking tot de bouwwerken zijn verzekerd. Opgelet: voor de dekking van uw beroepsaansprakelijkheid is een andere verzekering van toepassing!

De dekking is beperkt tot gebreken in de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw, wanneer die de soliditeit of de stabiliteit van de woning in gevaar brengen. Zuiver esthetische schade en zuiver immateriële schade zijn uitgesloten.

De verzekering vergoedt de waarde van de wederopbouw, met een begrenzing op 500.000 euro (gekoppeld aan de ABEX-index). Ligt de wederopbouwwaarde van uw bouwwerk hoger dan een half miljoen euro en wilt u die waarde volledig laten verzekeren? Dan moet u een hoger verzekerd bedrag laten opnemen in de bijzondere voorwaarden van uw polis.

Verplichte verzekering voor heel wat bouwactoren

Tot enkele jaren geleden was een verzekering tienjarige aansprakelijkheid enkel verplicht voor architecten. De Wet Peeters heeft daar op 1 juli 2018 verandering in gebracht. Sindsdien moeten ook veel andere actoren en dienstverleners in de bouwsector hun tienjarige aansprakelijkheid verplicht laten verzekeren bij bepaalde woningbouwprojecten:

 • architecten,
 • aannemers,
 • studiebureaus (stabiliteit),
 • stabiliteitsingenieurs,
 • stedenbouwkundigen (behalve als ze werken voor een overheidsdienst die deze verzekering voorziet),
 • projectmanagers,
 • interieurarchitecten (renovatie-stabiliteit).

Voor andere bouwactoren geldt de verplichting niet:

 • studiebureaus en ingenieurs voor speciale technieken,
 • landmeters-experten,
 • gezondheids- en veiligheidscoördinatoren,
 • milieudeskundigen,
 • landschapsarchitecten,
 • energiedeskundigen (EPB-certificatoren),
 • auditeurs,
 • quantity surveyors,
 • bouwpromotoren en projectontwikkelaars.

Hoewel zij niet verplicht zijn om een decenale verzekering af te sluiten, is het ook voor hen wel aangeraden: ook al deze partijen kunnen bij een schadegeval immers aansprakelijk gesteld worden.

Voor welke bouwwerken kan een verzekering tienjarige aansprakelijkheid afgesloten worden?

Elke betrokken partner (ook de bouwheer en zelfbouwer) kan een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor een bouw- of renovatiewerk.

De wettelijke verplichting om een decenale verzekering te onderschrijven, geldt slechts voor een beperkt aantal bouwwerken:

 • voor de renovatie of bouw van een woning (een gebouw bestemd voor bewoning)
 • die in België gelegen is
 • waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is
 • en waarvoor na 1 juli 2018 een bouwvergunning werd afgeleverd.

Veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen over deze verzekering?

Hier vindt u het antwoord op de vragen die ons het vaakst gesteld worden over deze verzekering. Staat uw vraag er niet tussen? Stel ze dan gerust aan onze experten.

Contacteer ons

Hoe kan ik controleren of de partijen op mijn werf verzekerd zijn?

De architect moet erop toezien dat de aannemer(s) en andere dienstverleners vóór het begin van de werken een attest van hun tienjarige aansprakelijkheidsverzekering bezorgen. Ook op de werf zelf moet elke bouwactor het attest van zijn verzekeraar bij de hand hebben.

Bovendien moeten de naam en het ondernemingsnummer van de verzekeraar en het nummer van het verzekeringscontract op alle contractuele documenten vermeld worden.

De Orde van Architecten en de Orde van Landmeters-Experten bouwen een extra controle in door de verzekeringssituatie van hun leden na te kijken.

Als aannemer of architect werk ik aan meerdere werven. Hoe kan ik me efficiënt verzekeren?

Er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt een verzekering afsluiten voor een bepaalde werf of voor meerdere werven per jaar. Wij helpen u graag de beste keuze te maken. Daarnaast moet bekeken worden of u enkel uw activiteiten verzekert (individuele polis), of ook alle activiteiten van de andere dienstverleners op de werf (globale werfpolis).

Wat gebeurt er als één van de bouwpartners failliet gaat of zijn activiteiten stopzet?

De decenale verzekering bevat een posterioriteitswaarborg. Die zorgt ervoor dat de architecten en aannemers tot tien jaar na de stopzetting van hun activiteit verzekerd zijn.

Kunnen de werken aan een nieuwbouwwoning starten als er nog geen verzekering tienjarige aansprakelijkheid afgesloten is?

Nee, de werken mogen pas van start gaan als alle betrokken partijen over een verzekeringsattest beschikken.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven