Overslaan en naar de inhoud gaan

Welke risico’s dekt een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s?

Een ABR-verzekering kan afgesloten worden voor de bouw of renovatie van woningen, appartementen, kantoorgebouwen, commerciële panden, logistieke magazijnen en overheidsgebouwen. Alle partijen die bij het bouwproject betrokken zijn, worden in één gezamenlijke polis verzekerd: bouwheer, (onder-)aannemers, architecten, ingenieurs, etc. Het voordeel daarvan is dat er bij een schadegeval niet uitgezocht moet worden wie verantwoordelijk is. De werf hoeft niet stil te liggen en er kan onmiddellijk een vergoeding uitgekeerd worden, zonder discussie over de verdeling.

De basiswaarborg van de verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s dekt alle materiële schade aan de bouwwerken. Dat houdt zowel het bouwwerk zelf in als de uitrusting die erin geïntegreerd wordt (keuken, sanitair, …) en de verwerkte materialen. Ook tijdelijke constructies, eventueel bestaand goed, werftoestellen en -uitrusting zijn verzekerd. Buiten enkele uitzonderingen worden zowat alle materiële beschadigingen tijdens de bouwperiode vergoed:

  • schade door extreem weer en natuurrampen (bijvoorbeeld een pas gemetste gevel die omwaait),
  • schade door brand en ontploffing (bijvoorbeeld brand na een blikseminslag in een nog niet afgewerkte nieuwbouwwoning),
  • schade door diefstal en vandalisme (bijvoorbeeld diefstal van een ingebouwde verwarmingsketel),
  • schade door instorting of stabiliteitsproblemen als gevolg van een fout in het ontwerp of de berekeningen (bijvoorbeeld een verzakking van de woning door een stabiliteitsprobleem).

Bijkomend bevat de ABR-verzekering een waarborg die de verzekerde partijen dekt voor hun aansprakelijkheid voor schade aan derden. Vooral als bouwheer is het belangrijk om u goed te beschermen tegen de gevolgen van burenhinder door werkzaamheden op de werf van uw woning. Op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek kunt u als eigenaar immers aangesproken worden voor schade aan de woning van uw buur (bv. scheuren in de muur), die hoeft daarvoor zelfs geen fout te bewijzen.

Waarop moet u letten als u een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s afsluit?

Het is belangrijk om alle partijen die aan uw bouwproject meewerken te vermelden in de polis. Op die manier is iedereen in één gezamenlijk contract verzekerd en kan een schadegeval snel afgehandeld en vergoed worden.

U kiest ook best op voorhand hoe lang u de dekking wilt laten lopen. Standaard wordt een ABR-verzekering afgesloten voor een vaste periode van 12 maanden. Een bouwproject duurt echter vaak langer dan gepland. Daarom kunnen wij na een eenvoudige melding vooraf meteen een dekking voor 24 maanden vastleggen. Een ABR-polis voorziet ook dekking tijdens een onderhoudsperiode van 12 maanden (die eventueel ook naar 24 maanden uitgebreid kan worden).

Een ABR-verzekering is maatwerk. Om ervoor te zorgen dat u voldoende en correct verzekerd bent, starten we met een grondige analyse van uw risico’s. Alleen zo kunnen we de juiste dekkingen en verzekerde kapitalen voorzien. Bovendien kijken we met ons concept VD Construct Solutions ook naar het grotere geheel van verzekeringen die u nodig heeft om met een gerust gemoed te bouwen.

Bij Van Dessel geven we elke ABR-polis volledig op maat van de klant vorm, met specifieke voorwaarden en dekkingen die zorgvuldig werden onderhandeld met onze partner-verzekeraars. Dankzij onze zelf ontwikkelde tool zijn we in staat om in een zeer korte tijd een gedetailleerde offerte te maken die we na akkoord van de klant meteen in een polis kunnen omzetten.

Hoeveel kost een ABR-verzekering?

De prijs van een ABR-polis hangt af van de waarde van de woning of het bouwwerk en de grootte van het risico: de premie voor de verzekering van een open bebouwing ligt bijvoorbeeld lager dan die voor een volledig gesloten bebouwing.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven