Overslaan en naar de inhoud gaan

Welke risico’s dekt een brandverzekering?

Een brandverzekering dekt veel meer dan alleen schade door brand. Ze vergoedt ook materiële schade aan uw patrimonium als gevolg van een ontploffing, extreme weersomstandigheden of diefstal.

Bij het bepalen van de verzekerde risico’s kunnen er twee formules gehanteerd worden. Een eerste is de formule ‘genoemde gevaren’:

  • storm en hagel,
  • sneeuw- en ijsdruk,
  • waterschade,
  • glasbreuk,
  • natuurrampen,
  • diefstal, inbraakschade door (poging tot) diefstal en vandalisme aan uw bedrijfseigendommen.

Een tweede mogelijkheid is een dekking volgens de formule ‘alle risico’s, behalve’. Die verzekert alle gevaren, behalve diegene die expliciet uitgesloten zijn.

Het grootste verschil zit hem in de bewijslast bij schade.

  • Bij de formule ‘genoemde gevaren’ is het aan de verzekerde om aan te tonen dat zijn schade onder één van de in het contract vermelde risico’s valt.
  • In een polis ‘alle risico’s behalve’ zijn alle gevaren verzekerd, behalve de risico’s die uitgesloten worden in het contract. De verzekeraar moet in dat geval bewijzen dat hij een schadegeval kan weigeren op basis van zo’n uitsluiting.

Waarop moet u letten als u een brandverzekering afsluit?

Voor een passende vergoeding bij een schadegeval is het belangrijk dat de waarde van uw bedrijfseigendommen juist ingeschat wordt. Correct verzekerde kapitalen vormen de bouwstenen van de brandverzekeringscontracten die wij opstellen.

Geen twee bedrijven zijn hetzelfde; de gevaren die ze lopen zijn dat evenmin. De klassieke voorwaarden van een brandpolis volstaan vaak niet om uw specifieke risico’s te dekken. Daarom ontwikkelden we eigen clausules die ons toelaten om écht maatwerk te leveren.

Ook is het belangrijk om te kijken hoe risico’s vermeden of verkleind kunnen worden. Wij werken samen met externe consultants voor risk management en preventie. Hun aanbevelingen vertalen we voor u in praktisch advies.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven