Overslaan en naar de inhoud gaan
Hoorimplantatenverzekering
Tim Verlinden
09 oktober 2023 3 min

Hoe uw hoortoestel correct verzekeren?

Het hoorimplantaat is zonder twijfel één van de belangrijkste ontwikkelingen in het veld van de oorheelkunde van de laatste jaren. Er zijn momenteel ruimschoots 200.000 mensen ter wereld die een hoorimplantaat hebben.  

Lees meer
Uw gebouwen optimaal verzekeren
Tim Verlinden
06 oktober 2023 5 min

Optimaal uw gebouw(en) verzekeren

Bij het bezit of het beheer van een gebouw in mede-eigendom komen heel wat risico’s kijken. Zo kunnen zowel mede-eigenaars als syndici bij het bezit en beheer van gebouwen in mede-eigendom geconfronteerd worden met de gevolgen van schade. 

Automatisch wordt er gedacht aan de brandverzekering van het gebouw. Maar er zijn ook risico’s gebonden aan het beroep van syndicus of de aansprakelijkheid van de Vereniging van mede-eigenaars (VME) kan betrokken zijn. Laten we dit even van naderbij bekijken.

Lees meer
Goed verzekerd naar een asbestveilig Vlaanderen
Tim Verlinden
06 oktober 2023 3 min

Goed verzekerd naar een asbestveilig Vlaanderen

In 2018 keurde de Vlaamse regering het actieplan asbestafbouw goed. Dit actieplan moet ervoor zorgen dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig is en bestaat uit 2 pijlers: asbestinventarisatie en asbestverwijdering. In het kader van dit actieplan is het sinds 23 november 2022 verplicht een asbestattest voor te leggen bij de verkoop van woningen en gebouwen opgetrokken vóór 2001.  

Lees meer
Langetermijnsparen
Paul Vinck
05 oktober 2023 2 min

Langetermijnsparen: een stand van zaken

Er is dit jaar al veel te doen geweest over het langetermijnsparen, of meer specifiek over een nakende afschaffing ervan. Wat ons betreft, hoog tijd om te bekijken wat er nu echt aan de hand is. 

Lees meer
Brandverzekering
Onze vrouwelijke expert
05 oktober 2023 3 min

Is uw brandverzekering nog up-to-date?

Met een brandverzekering beschermt u uw woning tegen schade door brand of andere onvoorzienbare risico’s zoals brand, storm, hagel en natuurrampen. U kunt in deze verzekering ook uw bijgebouwen laten verzekeren.   

Lees meer
Ongevallenverzekering
Onze expert
05 oktober 2023 3 min

Een ongeval op school, in de (sport)club of thuis, wat nu?

De vakantie is al even voorbij, kinderen gaan terug naar school of opvang en hobby’s worden weer op de gezinskalender ingepland. Als ouder kan je opnieuw genieten van de nodige regelmaat in het dagelijks leven.  

Lees meer
Vrijwilligerswerk
Tom Janssens
14 juni 2023 3 min

Vrijwilligerswerk en verenigingswerk, de verschillen uitgelegd

Het begrip ‘vrijwilligerswerk’ is taalkundig perfect. Door het gebruik van het woord werk is bij velen het idee ontstaan dat het over betaalde arbeid gaat. Dit leidt meer dan eens tot misverstanden over hoe men omgaat met vrijwilligerswerk in de organisatie. Vaak zien organisaties het als een andere vorm van arbeid (werknemerschap), wat niet correct is. Vrijwilligerswerk is immers een onbezoldigde activiteit, wel werk maar geen arbeid in de zin van Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid. In het vrijwilligerswerk krijgen mensen geen loon maar engageren ze zich om inspanningen te leveren, mee te werken aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie, zonder dat ze hiervoor betaald worden. Met de introductie van het zogenaamde Verenigingswerk ( = artikel 17) is de verwarring met het statuut van de vrijwilliger dus nog groter geworden. 

Lees meer
Uitvaartverzekering
Onze expert
13 juni 2023 3 min

Uitvaartverzekering: waarom en hoe werkt het?

De kosten van een begrafenis of crematie zijn soms onverwacht hoog. Vandaag kost een ‘standaard’ uitvaart gemiddeld zo’n 5.000,00 euro. In dit bedrag wordt bovendien geen rekening gehouden met bijkomende kosten, zoals de koffietafel, de grafsteen, bidprentjes enzovoort. Steeds meer mensen kiezen daarom voor een uitvaartverzekering. Deze zorgt ervoor dat de uitvaart geen financiële domper voor hun nabestaanden wordt. Met een uitvaartverzekering verzekert u immers uzelf, en bijgevolg uw nabestaanden, voor de kosten van uw begrafenis of crematie.

Lees meer
Reisbijstandsverzekering
Wim Peirtsegaele
13 juni 2023 4 min

Waarop letten bij het nemen van een reisbijstandsverzekering?

De zomer staat voor de deur en vaak worden er reizen gepland naar verre of minder verre bestemmingen. Om zorgeloos op reis te vertrekken is uw reisbijstandsverzekeringen extra controleren de boodschap.  

Lees meer
Ladingdiefstal
Koen Van Tricht
12 juni 2023 3 min

Ladingdiefstal: hoe uw goederen effectief beschermen?

Het aantal gevallen van ladingdiefstal neemt aanzienlijk toe. Onderzoekers hebben de voorbije maanden een duidelijke stijging van ladingdiefstallen ten opzichte van het voorgaande jaar geconstateerd. 

Lees meer
tak 6
Wim Van Tichelen
07 juni 2023 4 min

Tak 6: een gunstig alternatief?

Vaak wordt door vennootschappen cash die men niet dringend nodig heeft geparkeerd op een rekening. Deze gelden brengen meestal te weinig intrest op, dat is niets nieuws. Het geld aan het werk zetten is de boodschap, al is het niet altijd duidelijk hoe dit kan bewerkstelligd worden. 

Lees meer
Motorrijder, motor
Thomas Thys
05 mei 2023 4 min

Uw motor van stal halen? Bescherm uzelf en uw voertuig

Nu de lente zijn intrede heeft gedaan is het voor veel motorrijders het moment om hun geliefkoosde motor van stal te halen. Hier hoort een grondige controle van hun materiaal bij zodat ze klaar zijn om het ganse land te doorkruisen. Ondanks de goede voorbereiding van het materiaal en de ervaring van de bestuurder, raken er gemiddeld 8 motorrijders dagelijks betrokken bij een ongeval.

Lees meer

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven