Overslaan en naar de inhoud gaan

De horecasector heeft het de voorbije jaren zwaar te verduren gekregen. Bovenop de verstrengingen in wet- en regelgeving kwam in 2020 ook nog eens de coronacrisis. Flexibiliteit, creativiteit, kostenefficiëntie en risicobeheersing zijn voor horeca-uitbaters sleutelbegrippen geworden om het hoofd boven water te houden. Uw organisatie aanpassen doet u echter niet op één-twee-drie. Maar geen nood: wij staan u daar graag in bij. Met ons verzekeringspakket VD Horeca Solutions helpen wij u uw risico’s en kosten efficiënt beheren.

Waterdichte totaaloplossing

VD Horeca Solutions is een totaalpakket dat we ontwikkeld hebben om flexibel en optimaal te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie en wensen. Want elke horeca-uitbater heeft andere behoeften en stelt andere prioriteiten.

Wij helpen uw zaak, personeel en activiteiten te beschermen met volgende verzekeringen:

Ook voor een zorgeloos privéleven kunnen wij u een handje helpen. Zo kunnen we bijvoorbeeld instaan voor de verzekering van uw woning, auto en eventuele andere voertuigen.

“De grootste voordelen van de horecaverzekering zijn de flexibiliteit en het maatwerk. Wat wij doen is heel divers, van catering in een tent in een wei tot het dagelijks serveren van eten in ons restaurant. En toch kan Van Dessel alles op maat aanbieden.”

Bram Gers van Germo bvba
Bram Gers Zaakvoerder Germo bvba

Onze unieke clausules maken het verschil

Met onze ruime ervaring in het verzekeren van horecazaken weten we waar de klassieke verzekeringspolissen tekortschieten. Dankzij onze sterke positie en goede samenwerking met verzekeraars hebben we specifieke horecaclausules onderhandeld die andere makelaars u niet kunnen bieden. Zo dekken we heel wat veelvoorkomende risico’s die elders uitgesloten zijn en beperken we de uitsluitingen tot een minimum*. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

Unieke dekkingen in aansprakelijkheid

 • Cateraars die een evenement organiseren doen vaak beroep op externe bedrijven voor het podium, de muziekinstallatie en de verlichting. De cateraar draagt de eindverantwoordelijkheid voor het hele event, omdat hij globaal factureert aan zijn klant. Wanneer bijvoorbeeld iemand door het podium zakt, zal de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de cateraar aangesproken worden, die op zijn beurt de verantwoordelijkheid zal doorschuiven naar de externe podiumbouwer. Als die echter niet of onvoldoende verzekerd is, zal de verzekeraar van de cateraar de schade ten laste nemen en de kosten op de cateraar verhalen. Een clausule ‘onderaannemers’ voorkomt dat de cateraar zelf voor de kosten moet opdraaien en is standaard voorzien in onze polissen.
 • Een defecte espressomachine die tijdelijk vervangen wordt door een toestel van de koffieleverancier, is niet automatisch verzekerd. Onze aansprakelijkheidsverzekering dekt dit wel.
 • Als een klant zijn auto beschadigt door op een slecht verlichte parking in een put te rijden, dan moet de aansprakelijkheidsverzekeraar van de horecazaak tussenkomen. Een dergelijk schadegeval is normaal niet gedekt, maar is in onze verzekering wel inbegrepen.
 • Een restaurant dat tijdelijk gesloten werd omwille van voedselveiligheid, kreeg een financiële schadeclaim van een groep winkeliers uit hetzelfde koopcentrum omdat zij verlies leden door de negatieve publiciteit. Een standaardverzekering zal deze schade niet vergoeden; onze aansprakelijkheidspolis dekt deze zuivere immateriële schade wél.
 • Wanneer een beursdeelnemer van de organisator goederen ter beschikking gesteld krijgt (plasmascherm, tablet, ...), dan is hij daar onder zijn verantwoordelijkheid en tot een bedrag van €10.000 voor verzekerd in onze polis.

Unieke dekkingen voor veelvoorkomende risico’s in brand en bedrijfsschade

 • Gehuurde tenten, zonnetenten, open constructies zoals een tijdelijke winter- of zomerbar, reclamepanelen, omheiningen, opritten en opstaande terrassen zijn worden normaal niet gedekt tegen stormschade. Wij voorzien die dekking wel.
 • Aanrijdingsschade aan alle gedeelten van het gebouw (incl. terrassen en poorten) is automatisch gedekt.
 • Schade aan diepvriesproducten verzekeren wij standaard mee tot €3.500. Indien gewenst kunnen we deze limiet in overleg optrekken.
 • Zelfs als diefstal niet verzekerd is, voorzien wij een dekking voor onroerende inbraakschade tot €12.500.

Zeer ruime dekking voor arbeidsongevallen

 • Personeel is steeds verzekerd tijdens buitenlandse opdrachten en sportieve en culturele evenementen (zoals teambuildings en personeelsfeesten) die gelinkt zijn aan de verzekerde activiteit.
 • Bij een dodelijk arbeidsongeval genieten feitelijk samenwonenden dezelfde voordelen als wettelijk samenwonenden of getrouwde koppels.
 • Arbeidsongevallen bij het thuiswerken zijn automatisch mee verzekerd.

*Voor de exacte modaliteiten van de waarborgen verwijzen we naar de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de polis.

Hoe pakken we uw verzekeringsdossier aan?

Onze aanpak is heel hands-on:

Hands-on en op maat, zo vatten we onze aanpak samen. Het samenstellen en onderhouden van uw optimale verzekeringspakket gebeurt via voortdurend tweerichtingsverkeer.

Tijdens een eerste afspraak bezoeken we uw zaak en luisteren we naar uw verhaal. Op basis van de informatie die we zo verzamelen, maken we een grondige risicoanalyse. Onze bevindingen gieten we in een helder rapport met praktische voorbeelden dat u een duidelijk zicht geeft op uw risico’s en de sterktes en zwaktes van uw huidige dekkingen.

Daarna stellen we een uniek verzekeringspakket samen dat uw specifieke risico’s veilig afdekt. Als u beslist om met ons in zee te gaan, nemen wij uw verzekeringsdossier onmiddellijk over en passen we uw voorwaarden stap voor stap aan met onze eigen specifieke horecaclausules.

“Ik ben nu tenminste zeker dat we goed beschermd zijn. Van Dessel kaart alles aan: van de kleinste steen tot een groot fornuis. We hadden er bijvoorbeeld nooit aan gedacht om onze multimedia of de muziekinstallatie te verzekeren. Ook onze privérisico’s zijn nu gedekt zoals het moet. VD Horeca Solutions is dus echt een A tot Z-pakket, volledig afgestemd op onze situatie.”

Liesbeth Vanheertum van brasserie De Rekruut
Liesbeth Vanheertum Medezaakvoerder brasserie De Rekruut

Hoeveel kost zo’n allesomvattend verzekeringspakket voor uw horecazaak?

Doordat wij al uw contracten in één verzekeringspakket bundelen, vermijden we dat uw dekkingen overlappen en u meerdere keren voor hetzelfde betaalt. Dankzij onze sterke onderhandelingspositie kunnen we u onze kwalitatieve dekkingen bovendien tegen de beste tarieven aanbieden.

Krijgt u graag een idee van de prijs voor zo’n allesomvattend verzekeringspakket?

Download onze prijsvoorbeelden

Waarom nog voor Van Dessel kiezen?

 • We hechten veel belang aan een vlotte en persoonlijke service. Uw adviseur staat als uniek aanspreekpunt steeds voor u klaar bij vragen of problemen.
 • VD Horeca Solutions is synoniem aan gebruiksgemak. Wij nemen alle administratieve rompslomp op ons, zodat u zich kunt focussen op wat ú graag doet.
 • Eens uw verzekeringen opgestart zijn, is het voor ons niet afgelopen. Via jaarlijkse opvolging waken we erover dat uw risico’s steeds passend en kostenefficiënt gedekt blijven. Dankzij een overzichtelijk inventarisdocument houdt u zelf ook de vinger aan de pols.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven