Overslaan en naar de inhoud gaan
privéongevallenverzekering
15 mei 2024 2 min

De privéongevallenverzekering: financieel vangnet voor ongevallen in uw vrije tijd

Een privéongevallenverzekering biedt financiële bescherming wanneer u in uw privéleven een ongeval heeft, het zijn onverwachte gebeurtenissen die grote gevolgen kunnen hebben voor uw gezondheid en financiële situatie.

Lees meer
asbest
Tom Janssens
29 maart 2024 2 min

Wettelijk verplichte keuringen, wie ziet het bos nog door de bomen?

De Belgische wetgeving inzake veiligheid en verplichte keuringen van installaties is een doolhof geworden. Diverse niveaus en instanties hebben hun eigen regels en geplogenheden, waardoor het voor bestuurders/zaakvoerders van een bedrijf onmogelijk is geworden om alles netjes in kaart te brengen en op te volgen.  

Lees meer
juridisch
Tom Janssens
28 maart 2024 3 min

Fusies & Overnames (M&A) / Juridische & Fiscale Risico’s

M&A transacties zijn complexe processen waarbij risico’s tijdens het onderhandelingsproces verdeeld worden tussen kopers en verkopers aan de hand van garanties en vrijwaringen. Een dergelijke wijze van verdeling vereist overeenstemming over risico’s en zekerheidsstelling door verkopers voor de gegeven garanties en fiscale vrijwaring. De verzekeringsmarkt biedt uitkomst met verschillende oplossingen waarmee zowel geïdentificeerde risico’s als niet geïdentificeerde risico’s kunnen worden verzekerd in het kader van een overname maar ook juist daarbuiten.  

Lees meer
asbest
Wim Geenen
27 maart 2024 2 min

Uw belangrijkste vragen over de verzekering asbestinventarisatie beantwoord

De aansprakelijkheidsverzekering voor asbestdeskundigen doet veel vragen rijzen. Vandaag zijn er op de markt reeds verschillende aanbieders, verschillende voorwaarden, … wie ziet het bos nog door de bomen? Wij trachten u een antwoord te bieden op uw belangrijkste vragen zodat u een weloverwogen keuze kan maken. Blijft u met vragen zitten, contacteer ons op asbest@vandessel.be

Lees meer
Collectieve hospitalisatieverzekering
Paul Vinck
19 maart 2024 2 min

Collectieve hospitalisatieverzekeringen voor werknemers in de bouw en transportsector: wat u moet weten.

In sommige sectoren, zoals de bouw en transport, voorziet de sector zelf een hospitalisatieverzekering voor zijn arbeiders, in plaats van de individuele werkgever. Veel werkgevers en vooral hun werknemers zijn hier vaak niet van op de hoogte. Het is ook niet altijd mogelijk voor de gezinsleden van de werknemers om zich aan te sluiten bij dit collectieve contract.  

Lees meer
VD Manager
19 maart 2024 2 min

Bij Van Dessel gaan we voluit voor het ontzorgen van onze klanten, op alle gebieden.

Als particuliere klant wordt u bij ons verder geholpen in ons Retailsegment, waar de privéverzekeringen als brand, familiale en auto in de beste handen zijn. Als ondernemingsklant kan u met al uw ondernemingsrisico’s terecht binnen ons segment Ondernemingen, uw persoonlijk vermogen wordt dan weer zorgvuldig beschermd in onze afdeling Leven.  

Lees meer
kotk
Paul Vinck
19 december 2023 1 min

Initiatieven ter ondersteuning van Kom op tegen Kanker

Van Dessel Insurance Brokers telt meer dan 200 medewerkers. Dat komt overeen met het gemiddeld aantal Belgen dat per dag te horen krijgt dat er kanker werd ontdekt bij hen. Ook onze medewerkers worden te vaak van kortbij met deze ziekte geconfronteerd. We zetten ons dan ook al jaren met veel overtuiging in voor de strijd tegen kanker.  

Lees meer
nieuwjaarsreceptie
Bert Van Dessel
14 december 2023 3 min

Veilig van en naar de nieuwjaarsreceptie op kantoor

De tijd van de nieuwjaarsfeesten op kantoor komt er stilaan weer aan. Heel wat werkgevers organiseren voor hun medewerkers een welverdiende nieuwjaarsreceptie. In vele gevallen zal dit doorgaan binnen de eigen bedrijfsgebouwen, maar de werkgever kan ook een andere locatie uitkiezen voor het nieuwjaarsfeest. En uiteraard moeten we ons dan de vraag stellen of dit gevolgen heeft voor de verzekering arbeids(weg)ongevallen. 

Lees meer
fraudeverzekering
Tom Janssens
14 december 2023 3 min

Fraudeverzekering vs Cyberverzekering: Verschillend?

Een Cyber-verzekering is al enkele jaren ingeburgerd binnen de meeste bedrijven.  Meer en meer bedrijven hebben hun niveau inzake Cyber-security al opgekrikt, maar er blijft altijd een rest-risico dat via een verzekering best kan afgedekt worden.  

Lees meer
Langetermijnsparen
Paul Vinck
14 december 2023 3 min

De 80%-regel van het aanvullend pensioen: Wat zelfstandigen moeten weten

Als zelfstandige is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de verschillende regels en mogelijkheden met betrekking tot uw aanvullend pensioen. Eén van deze regels is de 80%-regel, die bepaalt hoeveel u kunt opbouwen voor uw pensioen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat de 80%-regel inhoudt en waarom het relevant is voor zelfstandigen. 

Lees meer
Uw gebouwen optimaal verzekeren
Tim Verlinden
06 oktober 2023 5 min

Optimaal uw gebouw(en) verzekeren

Bij het bezit of het beheer van een gebouw in mede-eigendom komen heel wat risico’s kijken. Zo kunnen zowel mede-eigenaars als syndici bij het bezit en beheer van gebouwen in mede-eigendom geconfronteerd worden met de gevolgen van schade. 

Automatisch wordt er gedacht aan de brandverzekering van het gebouw. Maar er zijn ook risico’s gebonden aan het beroep van syndicus of de aansprakelijkheid van de Vereniging van mede-eigenaars (VME) kan betrokken zijn. Laten we dit even van naderbij bekijken.

Lees meer
Goed verzekerd naar een asbestveilig Vlaanderen
Tim Verlinden
06 oktober 2023 3 min

Goed verzekerd naar een asbestveilig Vlaanderen

In 2018 keurde de Vlaamse regering het actieplan asbestafbouw goed. Dit actieplan moet ervoor zorgen dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig is en bestaat uit 2 pijlers: asbestinventarisatie en asbestverwijdering. In het kader van dit actieplan is het sinds 23 november 2022 verplicht een asbestattest voor te leggen bij de verkoop van woningen en gebouwen opgetrokken vóór 2001.  

Lees meer

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven