Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat houdt vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler juist in?

Vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler is zowel voor werknemers als zelfstandigen een interessant alternatief voor de gekende woonlening. In plaats van geld te lenen bij de bank, neemt u via uw verzekeraar kapitaal op dat u gespaard heeft – of nog zult sparen – in het kader van uw aanvullend pensioenplan.

Nog voor uw pensioengerechtigde leeftijd kunt u het aanvullend pensioenkapitaal dat u opbouwt via een IPT, VAPZ, VAPZ-RIZIV, POZ of groepsverzekering al benutten voor de financiering van een vastgoedproject.

De vlag ‘vastgoedproject’ dekt trouwens een ruime lading: uw extralegaal pensioen kan gebruikt worden voor het kopen, bouwen, verbouwen, renoveren of verbeteren van privévastgoed in de EER (de Europese Economische Ruimte, dus alle landen van de Europese Unie aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Wat maakt deze vorm van financiering zo interessant?

Financiering via de tweede pensioenpijler is mogelijk voor een brede waaier aan vastgoedverrichtingen én voor alle soorten onroerend goed: een woning, bouwgrond, opbrengsteigendom, garage, … U kunt er dus bijvoorbeeld ook de (her)aanleg van een tuin, terras of zwembad mee bekostigen. Er geldt bovendien geen beperking in het aantal projecten dat u via deze techniek financiert.

Verschillende mogelijkheden tot vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler

Voorschotopname

Deze financieringstechniek houdt in dat u een voorschot krijgt op uw pensioenkapitaal. Uw verzekeraar schiet dus een deel van de opgebouwde reserves voor, dat u mag gebruiken om een vastgoedproject te financieren. Pas op het moment dat u uw aanvullend pensioen uitgekeerd krijgt, wordt het gespaarde kapitaal verminderd met het voorschot dat u al ontving.

Een voorschotopname is goedkoop en laagdrempelig, omdat u geen notariskosten of registratierechten moet betalen. Het voorschot geheel of gedeeltelijk terugbetalen kan bovendien op elk moment, zonder dat u een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd bent.

Omdat het maximale voorschot meestal tussen de 60% en 70% van uw reeds opgebouwde pensioenreserves bedraagt, wordt een voorschotopname voornamelijk gebruikt als aanvulling op een hypothecair krediet of voor de financiering van een kleiner vastgoedproject.

Tweedepijlerkrediet (lening via wedersamenstelling of bulletkrediet)

Via een hypothecair tweedepijlerkrediet mag u een aflossingsvrij krediet opnemen op basis van uw toekomstig op te bouwen pensioenkapitaal. Op de einddatum van uw pensioencontract betaalt u het krediet af met de uitkering van het opgebouwde kapitaal.

Tot zo lang betaalt u privé jaarlijks een intrest op het opgenomen kapitaal. Via uw vennootschap blijft u intussen de premies voor uw extralegaal pensioen storten. Uw pensioenkapitaal rent gewoon verder op in uw aanvullend pensioenplan.

Deze techniek levert dus een win-win op: u geniet nog steeds een fiscaal voordeel op de premiestortingen in uw pensioencontract én u financiert de terugbetaling van uw krediet via uw vennootschap, waardoor uw privélast zo laag mogelijk blijft. De intresten die u privé betaalt kunnen mogelijk ook verrekend worden tegenover de onroerende inkomsten in uw belastingbrief. Ook als werknemer heeft u fiscaal voordeel.

Een tweedepijlerkrediet kan in sommige gevallen een hypothecair krediet volledig vervangen en kan net als een voorschotopname steeds vroegtijdig afgelost worden.

Inpandgeving van het overlijdenskapitaal of de pensioenreserves

Bij deze financieringstechniek wordt een deel van uw pensioen- of overlijdenskapitaal in pand gegeven bij de financiële instelling die de lening voor het vastgoedproject verstrekt. Het dient als waarborg voor de terugbetaling van het krediet als u overlijdt en vormt dus een alternatief voor bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering.

Interesse? Contacteer ons gerust voor advies!

Niet elke verzekeraar biedt al deze technieken van vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler aan. Ook de voorwaarden en kosten kunnen grondig verschillen al naargelang de verzekeringsmaatschappij achter uw aanvullend pensioenplan.

Wij maken u graag wegwijs in de verschillende mogelijkheden en bekijken met veel plezier wat in uw concrete situatie de beste keuze zou zijn.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven