Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom een milieuschadeverzekering afsluiten?

Zowat elke onderneming kan milieuschade veroorzaken:

  • een brand op uw bedrijfssite zorgt ervoor dat de bodem verontreinigd wordt,
  • er is een lek in een container waarin u gevaarlijke stoffen opslaat,
  • uw bedrijfsgebouwen bevatten asbest,
  • u vergeet de milieuwetgeving op bepaalde punten na te leven, waardoor u ongewenst schade toebrengt aan het milieu.

Het risico op milieuschade beperkt zich dus niet tot bedrijven die vervuilende stoffen produceren of verwerken. De milieuwetgeving wordt ook steeds strenger, waardoor de kans vergroot dat uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor milieuschade.

De kosten bij zo’n schade kunnen enorm hoog oplopen. In de praktijk blijkt vaak dat de klassieke brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen voor zulke schadegevallen geen of onvoldoende dekking bieden. Redenen genoeg dus om uw onderneming te beschermen met een milieuverzekering.

Welke kosten dekt een milieuverzekering?

Een verzekering milieuaansprakelijkheid komt tussen bij alle gevolgen van milieuschade en dat zowel op de eigen bedrijfssite als op de locaties waar u werkzaamheden uitvoert:

  • eigen schade door vervuiling,
  • aansprakelijkheid voor milieuschade aan derden,
  • saneringskosten,
  • verdedigingskosten bij gerechtelijke procedures,
  • schade aan de biodiversiteit.

Waarop moet u letten als u een verzekering voor milieuschade afsluit?

Een goede milieuverzekering fungeert als aanvulling en vult de hiaten die andere bestaande dekkingen vertonen met betrekking tot milieuschade. Een nauwkeurige analyse van uw contracten is dus essentieel.

Het is eveneens belangrijk dat de voorwaarden in uw milieuschadeverzekering worden afgestemd op uw bedrijfsactiviteiten. Een industrieel of agrarisch bedrijf loopt bijvoorbeeld algemeen meer gevaar. Andere ondernemingen, zoals bouw- of transportbedrijven, kennen dan weer zeer specifieke risico’s.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven