Overslaan en naar de inhoud gaan

Met the war for talent die in veel sectoren woedt, zoeken werkgevers volop naar extra troeven om medewerkers aan te trekken en aan boord te houden. Eén van de instrumenten waar steeds meer bedrijven naar grijpen zijn employee benefits. Paul Vinck, manager Life & Employee Benefits: “Met employee benefits beschermt u uw personeel tegen de financiële gevolgen van ziekte, ongeval, pensioen en overlijden. Als extralegaal voordeel vormt het een mooie aanvulling op het verloningspakket.”

Zo’n EB-plan vraagt wel een goede opvolging. Paul Vinck: “Uiteraard is het belangrijk om van in het begin de juiste dekkingen te voorzien. Maar het domein van EB beweegt bijna voortdurend. De wetgeving en fiscaliteit wijzigen regelmatig en ook de risico’s en behoeften evolueren. Voor het succes van uw EB-plan is het cruciaal om op die veranderingen in te spelen.”

Ook vandaag tekenen zich op de verzekeringsmarkt enkele trends af waar u volgens Paul Vinck best rekening mee houdt.

Aanvullende pensioenopbouw in groepsverzekeringen ook via Tak 23

“Groepsverzekeringen voor aanvullende pensioenopbouw werden de laatste jaren meestal in Tak 21 belegd, omdat die formule een stabiel rendement garandeert. Maar door de aanhoudend lage rentevoeten hebben de verzekeraars het rendement van Tak 21-groepsverzekeringen stelselmatig laten dalen. Dat stelt werkgevers nu voor problemen, want de overheid verplicht hen om jaarlijks een minimumrendement van 1,75% te garanderen en dat halen de Tak 21-plannen niet meer. Werkgevers moeten bovenop de kost voor de groepsverzekering dus extra bijdragen.

Daardoor wordt er meer en meer naar een Tak 23-formule gekeken. Die houdt een groter risico in omdat ze geen vast rendement kent, maar ze biedt in de huidige omstandigheden wel meer mogelijkheden om de gewaarborgde rente te halen. Mits een goede begeleiding die de risico’s binnen de perken houdt, kan een Tak 23-verzekering een goed alternatief vormen.

Forse indexatie van premies voor medischekostenverzekeringen

“In de voorwaarden van medischekostenverzekeringen is voorzien dat de premie automatisch de evolutie van de medische kosten volgt. Die aanpassing gebeurt op basis van de medische index of van de consumptieprijsindex. Door de sterke inflatie en de algemene stijging van de medische kosten bedraagt de medische index voor hospitalisatieverzekeringen dit jaar bijvoorbeeld ruim 13%, voor verzekeringen ambulante kosten en tandzorg zelfs meer dan 17%. Medischekostenverzekeringen worden dus een pak duurder. Daarom loont het zeker de moeite om uw huidige polissen onder de loep te nemen. Er zijn immers heel wat mogelijkheden om deze onmisbare dekking toch betaalbaar te houden.”

Verzekering van ambulante medische kosten

Vinck merkt ook dat werkgevers een ruimere verzekering voor medische kosten voorzien in hun EB-plan. “Naast de klassieke hospitalisatieverzekering bieden heel wat plannen nu ook tussenkomst in ambulante medische kosten en kosten voor tandzorg en optische zorg.”

Invaliditeitsrente om inkomstenverlies te beperken

Daarnaast stelt Paul Vinck vast dat in groepsverzekeringen steeds vaker een invaliditeitsrente opgenomen wordt. Die zorgt ervoor dat het loonverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid beperkt wordt. “Na één maand arbeidsongeschiktheid door ongeval of ziekte valt een werknemer terug op een vervangingsinkomen van het ziekenfonds, dat amper 60% van zijn normale loon bedraagt. Een invaliditeitsrente helpt dat gat te dichten.”

Wenst u meer informatie of advies?

Neem gerust contact op met Paul Vinck via 0495 84 77 23 of paul.vinck@vandessel.be.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven