Overslaan en naar de inhoud gaan

Warranty & Indemnity (W&I) Insurance  

Een Warranty & Indemnity (W&I) insurance biedt dekking voor financiële schade en kosten in verband met een inbreuk op garanties of (algemene) fiscale vrijwaringen die zijn opgenomen in een koopovereenkomst. De W&I verzekering brengt de transactionele risicos, die voortvloeien uit de garanties en fiscale vrijwaringen onder bij een verzekeraar. Een W&I-verzekering wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat partijen die het niet eens kunnen worden over risicoverdeling en zekerheidstelling, toch tot een deal kunnen komen. De verzekering wordt daarnaast ook ingezet als tactisch middel in een competitief overnameproces of wanneer het belangrijk is dat de relatie tussen partijen goed blijft na de overname. De koper is overwegend de verzekerde onder de W&I polis maar het proces wordt echter veelal geïnitieerd door verkopers, omdat zij met het gebruik van een verzekering een “clean exit” kunnen realiseren.  

Tax Liability Insurance  

Tax Liability Insurance biedt dekking voor financiële schade en kosten (inclusief rente en boetes) die kunnen voortkomen uit een succesvol betwiste belastingpositie door een belastingautoriteit. De Tax Liability verzekering brengt belastingrisico’s onder bij een verzekeraar en verkleint daarmee het risico op financiële schade die kan voortvloeien uit een toekomstige belastingclaim.  Het kan hier gaan om specifieke geïdentificeerde fiscale risico’s in het kader van een overname maar ook om risico’s die niet transactie gerelateerd zijn (bijvoorbeeld bij herstructurering). De Tax Liability verzekering wordt daarom ook geregeld ingezet als alternatief voor een “tax ruling”.  

Contingent Legal Risk Insurance 

Een Contingent Legal Risk Insurance biedt dekking voor schade en (proces)kosten ten gevolge van geïdentificeerde juridische risico’s waarvan de uitkomst nog onzeker is en of betwist wordt door derden. De Contingent Legal Risk verzekering brengt het specifieke (juridische) risico, die een overname nadelig kan beïnvloeden, onder bij een verzekeraar. Ook dergelijke risico’s buiten het kader van een overname kunnen worden verzekerd, hierbij kan gedacht worden aan bestaande of mogelijke rechtszaken, geschillen over (de uitleg van) regelgeving, overeenkomsten en of vergunningen. Een Contingent Legal Risk verzekering kan voorkomen dat een verzekerde aan een groter financieel risico wordt blootgestel dan waar zij commercieel comfortabel mee is.    

Real Estate Risk Insurance 

Een Real Estate Risk Insurance biedt dekking voor schade en (proces)kosten ten gevolge van geïdentificeerde juridische risico’s die specifiek verband houden met alles omtrent vastgoed. Hierbij kan gedacht worden aan bestaande of mogelijke rechtszaken over (bouw)vergunningen en of bestemmingsplannen.  

Met gedegen advies op maat zijn deze verzekeringen een effectief instrument voor risicobeheersing van juridische en fiscale risico’s in het kader van M&A transacties en daarbuiten. De mogelijkheden om uw juridische en of fiscale risico’s te verzekeren reiken verder dan U denkt.  Neem daarom vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.  

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven