Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom een rechtsbijstandsverzekering afsluiten voor uw bedrijf?

De kans dat uw onderneming ooit in een juridisch conflict verzeild geraakt, is reëel. Een ontevreden klant die de kwaliteit van uw diensten betwist, schade die uw bedrijf oploopt door een brand in een aanpalend pand, een geschil met een leverancier: het zijn allemaal situaties die kunnen uitmonden in dure, complexe en tijdrovende gerechtelijke procedures. De juridische en financiële bijstand van uw rechtsbijstandsverzekeraar bespaart u op zo'n moment veel geld en kopzorgen.

Op welke bijstand kunt u rekenen?

Een rechtsbijstandsverzekering beschermt uw belangen en zorgt voor advies bij geschillen.

  • In eerste instantie kunt u bij een conflict uw rechtsbijstandsverzekeraar raadplegen om te weten wat uw rechten en mogelijkheden zijn.
  • Is er effectief een juridisch conflict, dan zal de rechtsbijstandsverzekeraar bemiddelen en trachten om beide partijen tot een minnelijke schikking te laten komen.
  • Lukt de bemiddeling niet en mondt het conflict uit in een rechtszaak, dan vergoedt de verzekering de juridische kosten die daaraan verbonden zijn (erelonen van experten en advocaten, procedurekosten, …).

Is een aparte polis beter dan een extra waarborg Rechtsbijstand in een ander verzekeringscontract?

In uw auto-, brand- of aansprakelijkheidsverzekering kan een waarborg Rechtsbijstand vervat worden. Die rechtshulp geldt dan echter enkel voor geschillen die betrekking hebben op de dekking waarmee ze samenhangt.

Er zijn nog heel wat redenen om een aparte rechtsbijstandsverzekering af te sluiten:

  • U vermijdt belangenconflicten omdat u steeds op onafhankelijke belangenverdediging kunt rekenen.
  • U botst niet op lage interventieplafonds. Geïntegreerde rechtsbijstand is vaak erg beperkt in het verzekerde bedrag. U heeft bijvoorbeeld wel recht op een advocaat, maar die kan nauwelijks voor u presteren.
  • U geniet ruimere en kwalitatievere dekkingen. Waar een uitbreiding rechtsbijstand vaak erg algemeen en beperkt is, wordt een aparte rechtsbijstandspolis volledig op maat van uw onderneming geschreven.

Alle voordelen van een aparte rechtsbijstandspolis worden in dit artikel op een rijtje gezet.

Precies de rechtsbijstand die u nodig heeft

De risico’s kunnen grondig verschillen van bedrijf tot bedrijf. De sector waarin u actief bent, de grootte van uw onderneming, wat u juist verzekerd wilt zien en tot welk bedrag: met al die factoren kan in een aparte rechtsbijstandsverzekering optimaal rekening worden gehouden.

Dankzij hun ervaring en knowhow kunnen gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraars bovendien formules voor specifieke beroepsgroepen aanbieden.

Waarom uw rechtsbijstandsverzekering afsluiten via Van Dessel?

  • Wij werken samen met gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraars.
  • Uw belangen worden verdedigd bij tal van geschillen zoals: problemen met fiscale administratie, het recupereren van schade aangebracht door derden en gerechtelijke procedures. Zeker voor contractuele geschillen is een rechtsbijstandsverzekering nuttig, omdat die vaak niet gedekt zijn in uw andere verzekeringscontracten.  
  • Een dekking Rechtsbijstand kan inhoudelijk heel complex zijn en tal van uitsluitingen bevatten. Wij geven u een duidelijk beeld van de juridische geschillen waarvoor u verzekerd bent.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven