Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom een CMR-verzekering afsluiten?

Internationaal en nationaal wegtransport in België is onderworpen aan de CMR-conventie. Die stelt dat de vervoerder vanaf de in ontvangstname tot de aflevering contractueel aansprakelijk is voor de goederen die hem toevertrouwd worden. Geraken de goederen tijdens het transport beschadigd of verloren of worden ze te laat afgeleverd, dan kan de vervoerder aansprakelijk gesteld worden. Met een CMR-polis kan de transporteur zich verzekeren tegen die aansprakelijkheid.

Welke risico’s dekt een CMR-verzekering?

Onze CMR-verzekering komt tussen in de financiële gevolgen van onder andere:

  • verlies of beschadiging van de vervoerde goederen,
  • vertraging in de aflevering van de goederen,
  • diefstal van de goederen,
  • vernietiging, opruiming en berging van beschadigde goederen,
  • contaminatieschade aan vloeistoffen en poeders,
  • bederven van goederen.

Waarop moet u letten als u een CMR-verzekering afsluit?

Een verzekering transportaansprakelijkheid biedt u enkel een goede bescherming als de waarborgen afgestemd zijn op uw specifieke vervoersactiviteiten. Koeltransport, vervoer door onderaannemers en transporten van levende dieren zijn bijvoorbeeld niet altijd verzekerd in een klassieke CMR-polis. Van Dessel ontwikkelde daarom een eigen CMR-verzekering met specifieke uitbreidingen om elke vorm van vervoer van een passende dekking te voorzien.

In geval van aansprakelijkheid voor schade aan vervoerde goederen wordt de vergoeding berekend op basis van de waarde van de vracht bij ontvangst. De aansprakelijkheid van de vervoerder wordt echter beperkt tot 8,33 SDR (Special Drawing Rights, speciale trekkingsrechten) per kilogram. Dat komt ruw geschat neer op ongeveer 10 euro per kilogram. Bovendien zal de vervoerder in een aantal gevallen niet aansprakelijk zijn. Een deskundige verdediging van uw belangen door specialisten is dus belangrijk.

CTA-verzekering voor opleggers

Sleept u als transporteur opleggers van derden of krijgt u containers onder uw hoede die eigendom zijn van een rederij? Dan bent u tijdens de volledige duur van het transport verantwoordelijk voor het materieel dat u toevertrouwd is. Wij breiden uw CMR-polis uit met een CTA-dekking (container/traileraansprakelijkheid) die eventuele schade aan dat toevertrouwd materieel vergoedt. Ook opleggers die u voor een korte termijn huurt, vallen onder deze waarborg.

Veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen over deze verzekering?

Lees hier de vragen die ons het vaakst gesteld worden over deze verzekering. Wordt u ook met één van deze vraagstukken geconfronteerd? Neem dan gerust contact op met onze experten. Zij bespreken graag de mogelijke oplossingen voor uw specifieke situatie.

Contacteer ons

Ik heb een oplegger gehuurd. Is die automatisch in omnium gedekt via de CTA-uitbreiding in mijn CMR-polis?

Neem contact op met onze experten, zij bekijken dit graag voor u.

Zijn alle soorten vervoerde goederen standaard verzekerd in mijn CMR-polis?

Neem contact op met onze experten, zij bekijken dit graag voor u.

Heeft het zin om een CMR-polis af te sluiten voor het vervoer van laagwaardige producten?

Neem contact op met onze experten, zij bekijken dit graag voor u.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven