Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom een recall- en contaminatieverzekering afsluiten?

Productie- en handelsbedrijven zijn zich ervan bewust dat hun goederen van onberispelijke kwaliteit moeten zijn. Niet alleen zijn consumenten kritischer dan ooit, ook de overheid stelt steeds hogere eisen op het vlak van productveiligheid. Daardoor zijn er vooral in de voedings- en drankenindustrie en de geneesmiddelen- en cosmeticasector steeds vaker terugroepacties van gecontamineerde producten die niet aan de eisen voldoen.

Een aangetast product van de markt of uit de distributieketen halen kost handenvol geld. Buiten de kosten om de gecontamineerde goederen te vernietigen en te vervangen lijden getroffen bedrijven vaak ook ernstige verliezen doordat hun reputatie geschaad is. Een productcontaminatieverzekering vangt al die financiële gevolgen en bijkomende kosten van een recallactie op.

Welke kosten dekt een recallverzekering?

Een recall- en contaminatieverzekering dekt alle kosten die u moet maken om een aangetast product terug te roepen:

  • kosten voor de opslag en vernietiging van de gecontamineerde goederen,
  • kosten om de gecontamineerde goederen te vervangen en te herverdelen,
  • het winstverlies dat uw onderneming lijdt door de terugroepactie,
  • opzoekings- en onderzoekskosten die aan de recall voorafgaan,
  • crisiscommunicatiekosten,
  • de (marketing-)kosten die u moet maken om uw imago te herstellen,
  • afpersingskosten,
  • vergoeding van derde partijen die ook schade oplopen door de terugroepactie.

Waarop moet u letten als u een verzekering voor recall en contaminatie afsluit?

De klassieke aansprakelijkheidsverzekeringen voor ondernemingen bieden niet altijd tussenkomst bij een recall of vergoeden slechts een deel van de kosten. Daarom is het belangrijk om de voorwaarden van uw BA-verzekeringen grondig te analyseren en uw recallverzekering daarop af te stemmen. Naargelang de situatie kunt u een productcontaminatieverzekering afsluiten als polis op zich of als een uitbreiding op uw polis BA Na Levering.

Daarnaast is het zeker nuttig om de dekkingslimieten en vrijstellingen in uw polis te bepalen in functie van de omzet van uw bedrijf. Ook een correcte inschatting van uw risico’s is essentieel voor een goede bescherming.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven