Overslaan en naar de inhoud gaan

Geef al uw medewerkers de best mogelijke bescherming bij een ongeval

Bij een arbeidsongeval kunnen uw werknemers via de verplichte arbeidsongevallenverzekering rekenen op een vergoeding voor hun medische kosten en eventuele arbeidsongeschiktheid. Een arbeidsongevallenverzekering houdt echter een aantal beperkingen in.

Zo komt die verzekering enkel tussen bij een arbeidsongeval in de strikte zin van het woord. Met evoluties als toenemend thuiswerk is er echter een grijze zone ontstaan waarin het niet altijd duidelijk is of het om een arbeidsongeval dan wel een privéongeval gaat.

Bovendien is de vergoeding via de arbeidsongevallenverzekering begrensd tot een bepaald wettelijk plafond. Zeker voor uw werknemers met een hoger loon dreigt bij arbeidsongeschiktheid een groot inkomensverlies.

Om uw medewerkers toch een sluitend financieel vangnet te bieden bij een ongeval, kunt u hun dekking uitbreiden met een polis collectieve ongevallen.

Welke risico’s dekt een collectieve ongevallenverzekering?

Een collectieve ongevallenverzekering biedt een 24/7-dekking tegen de financiële gevolgen van een ongeval, ook in de privétijd van uw werknemers. Ze keert een vergoeding uit voor:

  • medische kosten,
  • tijdelijke arbeidsongeschiktheid,
  • blijvende invaliditeit,
  • overlijden.

Naast deze dekking voor ongevallen in het privéleven kan uw polis collectieve ongevallen ook een waarborg Excedent-Wet bevatten. Die zorgt ervoor dat uw werknemers met een loon hoger dan het wettelijk grensbedrag bij arbeidsongeschiktheid een vergoeding krijgen voor het gedeelte van hun loon dat het plafond overstijgt.

Tot slot biedt een collectieve ongevallenverzekering ook een uitkomst voor uw personeel dat niet onderworpen is aan de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven