Overslaan en naar de inhoud gaan

Een verplichte verzekering voor uw werknemers

Zelfs met een uitgekiend preventiebeleid kunt u arbeidsongevallen in uw onderneming niet volledig uitsluiten. Daarom bent u in als werkgever in België wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor uw personeel. Die verzekering komt tussen als een van uw werknemers een ongeval heeft tijdens het uitoefenen van zijn job. Daarnaast zijn uw werknemers ook verzekerd wanneer ze van of naar het werk betrokken raken bij een ongeval.

Welke risico’s dekt een arbeidsongevallenverzekering?

Een arbeidsongevallenverzekering voorziet op verschillende vlakken tussenkomst bij een werkongeval.

  • Ze vergoedt de kosten voor de medische zorg die nodig is na het ongeval.
  • Ze keert een vergoeding uit als uw werknemer tijdelijk of permanent arbeidsongeschikt wordt door het arbeidsongeval.
  • Ze zorgt voor een uitkering aan de nabestaanden als de werknemer bij het ongeval te overlijden komt.

Aparte stelsels voor zelfstandigen en vrije beroepers

Uw verzekering voor arbeidsongevallen beschermt al uw werknemers met een arbeidsovereenkomst: arbeiders, bedienden, tijdelijke werkkrachten, stagiaires en ga zo maar door.

Voor zelfstandige ondernemers en vrije beroepen zijn er specifieke stelsels. Voor hen geldt de verplichting om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten bijvoorbeeld niet.

Bescherm uw werknemers in gevaarlijk gebied

Terrorisme, aanslagen, opstanden en oorlog zijn in onze hedendaagse wereld helaas alomtegenwoordig. Zijn uw werknemers actief in een gebied waarin die risico’s dreigen, dan dient u voor hen een uitbreiding voor terrorisme of oorlogsrisico te nemen.

Nuttige uitbreidingen voor een optimale bescherming van uw personeel

Er bestaan een aantal optionele waarborgen die u aan uw arbeidsongevallenverzekering kunt toevoegen om uw werknemers nog beter te beschermen.

  • De grens tussen een arbeidsongeval en een privéongeval is soms dun, zeker bij thuiswerk. Om te vermijden dat uw werknemers uiteindelijk zelf moeten opdraaien voor de kosten na een ongeval, kunt u voor hen een collectieve ongevallenverzekering afsluiten.
  • Voor uw medewerkers met een jaarloon dat boven het wettelijk plafond uitkomt, dreigt bij arbeidsongeschiktheid een serieus inkomensverlies. De vergoeding via de arbeidsongevallenverzekering is immers begrensd tot een bepaald maximum. Met een dekking Excedent-Wet verzekert u die werknemers voor het deel van hun loon dat dat plafond overstijgt.
  • De wetgeving rond arbeidsongevallen dateert van 1970 en is sindsdien niet mee geëvolueerd met de sociale normen en werkprincipes. Daarom is het aangewezen om een bijkomend pakket aan clausules te integreren in uw verzekering, zodat de dekking helemaal aangepast is aan de hedendaagse werkcultuur (met bijvoorbeeld thuiswerk).

Veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen over deze verzekering?

Hier vindt u het antwoord op de vragen die ons het vaakst gesteld worden over deze verzekering. Staat uw vraag er niet tussen? Stel ze dan gerust aan onze experten.

Contacteer ons

Wat als ik geen arbeidsongevallenverzekering heb afgesloten voor mijn personeel?

Als u zelf geen arbeidsongevallenverzekering afsluit voor uw werknemers, wordt u automatisch aangesloten bij Fedris (het federaal agentschap voor beroepsrisico’s). Daardoor zijn uw werknemers zeker dat ze bij een arbeidsongeval toch vergoed worden. Die vergoeding zal dan gebeuren door het Fonds voor Arbeidsongevallen, maar dat fonds zal de vergoeding nadien van u terugvorderen. Het niet afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering kan verder resulteren in een boete en zelfs een eventuele gerechtelijke vervolging.

Hoe wordt arbeidsongeschiktheid vergoed?

De schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid bestaat uit een dagvergoeding of een rente die gebaseerd is op het basisloon van uw werknemer. De verzekeraar zal op regelmatige basis en voor de duur van de contractueel bepaalde periode een bedrag uitkeren aan de werknemer en zo dus voorzien in een vervangingsinkomen.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven