Overslaan en naar de inhoud gaan

“Een fusie was de beste oplossing om terug bezig te kunnen zijn met onze core business en onze klanten.”

Koen Van Hees: “In het Belgische verzekeringslandschap zien we al jaren een sterke trend tot consolidatie. Heel wat kleinere makelaars gaan een samenwerking aan met andere kantoren van dezelfde taille of sluiten zich aan bij een grotere makelaar. Eén van de belangrijkste oorzaken van die tendens is de noodzaak om zwaar te investeren in informatica en automatisatie. Hoewel verzekeringen nog steeds een people’s business zijn, kan je door de toenemende digitalisering en de verstrengde beroepsverplichtingen niet meer om die investeringen heen. Ook bij Swaegers stonden we voor dit vraagstuk. Ons kantoor laten opnemen in een groter geheel was voor ons uiteindelijk de beste oplossing.”

Magali Delens: “Die noodzakelijke investering in IT was ook één van onze voornaamste beweegredenen om een samenwerking aan te gaan. Het ging niet enkel om een investering in geld, maar ook in tijd. Er worden intussen zo veel eisen gesteld op het vlak van IT en legal, dat we daar bijna meer tijd in moesten steken dan in onze eigenlijke activiteit, verzekeren. Een fusie was voor ons een manier om terug bezig te kunnen zijn met onze core business en onze klanten.”

Koen Van Hees: “Klopt, dat is heel herkenbaar. We hebben met Swaegers Verzekeringen een enorme ontwikkeling doorgemaakt. We zijn van een zaak met één medewerker geëvolueerd naar een kantoor met 18 medewerkers. Bij die groei komt heel wat operationeel management kijken. Je hebt die ondersteunende diensten nodig om te kunnen doen wat je graag en goed doet, maar dat laatste was op de duur helemaal ondergesneeuwd geraakt. Heel het operationele stuk in de deskundige handen van een grote speler kunnen leggen was voor ons belangrijk.”

Robert Verheyden: “Die snelle groei hebben we ook bij Affirmo doorgemaakt, met de nodige impact op het vlak van HR. We stelden vast dat alleen een goede samenwerking met een sociaal secretariaat niet meer voldoende was. Doordat we nu op een sterk HR-beleid kunnen terugvallen, hebben we opnieuw meer tijd om goede verzekeringsoplossingen uit te werken en service te geven aan onze klanten.”

“Het familiale karakter en de Kempische mentaliteit waren voor ons doorslaggevend om met Van Dessel in zee te gaan.”

Magali Delens: “Affirmo werd gerund door drie vennoten: mijn vader Marc Delens, Robert Verheyden en ikzelf. Toen mijn vader een vijftal jaar geleden de pensioengerechtigde leeftijd naderde, hebben we verschillende scenario’s bekeken voor de toekomst van Affirmo. Na veel overleg hebben we ervoor gekozen om ons wagonnetje te koppelen aan de trein van een grotere makelaar. Van Dessel bleek uiteindelijk de perfecte match voor ons. Het is een 100% Belgisch bedrijf en een grote speler die toch nog echt een familiaal karakter heeft. Dat persoonlijk contact en het gevoel van nabijheid willen we absoluut blijven garanderen aan onze klanten. Dankzij de samenwerking met Van Dessel kunnen we als kleiner lokaal kantoor actief blijven, geruggesteund door een solide groter geheel. Omgekeerd bood de samenwerking Van Dessel een uitvalsbasis in Oost-Vlaanderen, een regio waar het nog minder bekend en actief was.”

Robert Verheyden: “Voor veel van onze klanten is de persoonlijke band met hun accountmanager, die vaak al jarenlang hun dossier behartigt, inderdaad enorm belangrijk. Het familiale aspect was dan ook iets dat we zeker wilden terugvinden bij onze partner.”

Koen Van Hees: “De bedrijfscultuur en het karakter van Van Dessel waren ook voor ons doorslaggevend. Hun Kempische mentaliteit strookte het best met onze eigen filosofie, waar we uiteraard aan wilden vasthouden.”

“De inkoopkracht en de eigen producten en polisvoorwaarden van Van Dessel maken het aanbod naar onze klanten sterker.”

Magali Delens: “Zoals gezegd kunnen we dankzij de ontzorging op het vlak van ondersteunende diensten meer aandacht besteden aan onze klanten en onze toegevoegde waarde als makelaar ook echt laten blijken. Daarnaast zijn ook de unieke verzekeringsoplossingen van Van Dessel een meerwaarde. Met die eigen producten en polisvoorwaarden kunnen we onze klanten nog gerichter helpen."

Koen Van Hees: “De sterk ontwikkelde specialismen zijn inderdaad een belangrijke troef voor onze klanten. We hadden uiteraard al heel wat techniciteit in huis, maar door te kunnen inhaken op het aanbod van Van Dessel kunnen we nog breder gaan.”

Koen Druyts: “Ook de inkoopkracht is een groot pluspunt. Bepaalde verzekeraars die voor Swaegers niet bereikbaar waren, zijn dat nu dankzij de samenwerking met Van Dessel wel. Ook dat maakt het aanbod naar onze klanten sterker.”

Robert Verheyden: “Ik ondervind inderdaad dat we bepaalde dossiers beter geregeld krijgen. Dat komt ook omdat onze aanpak richting de maatschappijen nu nog professioneler en krachtiger is en we zo sneller op dezelfde golflengte zitten.”

Magali Delens: “De samenwerking met Van Dessel levert niet alleen voordelen op voor onze klanten, maar ook voor onze medewerkers. We kunnen ook hen meer kwaliteit bieden dankzij het sterk uitgebouwde interne opleidingsprogramma. Dat we van onze mensen nog betere verzekeringsspecialisten kunnen maken, is een grote meerwaarde. Daarnaast zijn we in 2019 naar een nieuw, centraal gelegen kantoor kunnen verhuizen. De aangename, moderne werkomgeving daar komt de team spirit en de sfeer alleen maar ten goede."

Koen Van Hees: “We mogen niet vergeten dat de fusie ook voor de bestaande klanten van Van Dessel opportuniteiten biedt. Klanten uit de regio Turnhout en Gent kunnen nu vanuit een kantoor dichter bij huis geserviced worden. In het kader van sustainability is dat toch een pluspunt.”

“We waken er goed over dat we het persoonlijk contact met onze klanten behouden en dat de kwaliteit van de vertrouwde service blijft.”

Koen Druyts: “We kunnen dankzij de fusie dus meer bieden aan onze klanten, maar we merken dat we hen ook een stukje moeten geruststellen. Sommige klanten vrezen dat ze in een grotere, mindere persoonlijke omgeving zullen terechtkomen. We waken er daarom goed over dat we het persoonlijk contact met onze klanten behouden en dat de kwaliteit van de vertrouwde service blijft. Dat heeft trouwens ook meegespeeld in onze keuze voor Van Dessel: we wilden alleen aansluiten bij een groep die openstaat voor lokale verankering. De contacten voor de klant moeten stabiel blijven.”

Magali Delens: “Die nabijheid en bereikbaarheid zijn ook onze stokpaardjes. We hebben onze klanten verzekerd dat er buiten de bedrijfsnaam en het logo niets zal veranderen en aan die belofte houden we vast. We trachten ook de meerwaarde van de samenwerking te benadrukken. Onze klanten kunnen bijvoorbeeld al eens een onbekende beheerder uit Berlaar aan de lijn krijgen als hun vaste contactpersoon bij ons op kantoor afwezig is. We proberen dan duidelijk te maken dat er dankzij de “achterban” bij Van Dessel een back-up is nu, waar er vroeger soms een zwart gat gaapte en de klant niet onmiddellijk geholpen kon worden. We gaan er dus ook op het vlak van operationele continuïteit op vooruit.”

“De integratie is een heel intense periode geweest.”

Koen van Hees: “De integratieoefening is toch wel een zeer intensief proces geweest. Naar timing toe kon ze bijna niet slechter vallen, want voor Swaegers liep de integratie grotendeels samen met de coronaperiode. Dat heeft onze mensen wel heel hard in een changeproces gedropt: ze moesten niet alleen hun draai vinden binnen een grotere entiteit, maar moesten tegelijk ook omgaan met de onzekerheid die corona toch twee jaar lang met zich heeft meegebracht. Daar bovenop kwam er nog een grondige herziening van onze interne werking naar particuliere klanten, die een serieuze impact had op het takenpakket van bepaalde medewerkers. Dat alles maakte het een heel intense periode voor ons team.”

Magali Delens: “Affirmo maakt al een jaartje langer deel uit van de groep Van Dessel. Ik heb het gevoel dat de integratie voor ons stap voor stap is gegaan. In het begin hebben we weinig verandering gemerkt. Nadien ging het plots veel harder en zaten we soms op verschillende snelheden. Daardoor hebben we af en toe moeten bijsturen. Het is een leerproces met vallen en opstaan geweest. Wij hadden wel het geluk dat we een deel van het integratieproces al vóór corona doorlopen hadden, waardoor die crisis bij ons minder gespeeld heeft. Omdat de integratie op bijvoorbeeld IT-vlak al grotendeels gebeurd was toen corona losbarstte, konden we makkelijk overschakelen naar thuiswerk. Dat zou voordien heel wat moeilijker verlopen zijn.”

Koen Druyts: “In Turnhout had de samenwerking ook impact voor de Van Dessel-medewerkers die in het lokale kantoor in de Rubensstraat werkten. Zij zijn verhuisd en hebben hun intrek genomen in het gebouw van Swaegers Verzekeringen aan de Kempenlaan. Het is voor hen een geruststellend signaal geweest dat de fusie op lokaal niveau stabiliteit gaf. Eén sterk regionaal kantoor is toch belangrijk voor een stad als Turnhout, waar Van Dessel heel wat mooie bedrijven in portefeuille heeft.”

Robert Verheyden: “Naar mijn gevoel waren onze medewerkers heel snel gerust. Als management wisten we dat we stappen vooruit moesten zetten, maar onze mensen voelden dat onbewust ook aan. Die stappen voorwaarts zijn nu gezet, tot grote tevredenheid van iedereen. De coronacrisis vormde het beste bewijs dat onze keuze voor de professionele structuur van Van Dessel de juiste was. Anders waren we die lastige periode nooit zo goed doorgekomen.”

“Van Dessel blijft in de toekomst investeren in lokale aanwezigheid en de groei van de regionale kantoren.”

Magali Delens: “De definitieve juridische fusie is op papier een belangrijke gebeurtenis, maar voor ons is het gewoon een logische volgende stap in het proces. Onze focus ligt nu op het garanderen van de lokale, persoonlijke dienstverlening.”

Koen Van Hees: “Het creëren van draagvlak bij onze klanten blijft in deze fase inderdaad belangrijk. Maar we kunnen hen geruststellen. In de beleidslijnen is vastgelegd dat Van Dessel de komende jaren blijft investeren in lokale aanwezigheid en de groei van de regionale kantoren.”

 

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven